Meerjarenagenda 2015-2020, werkprogramma 2016

De Meerjarenagenda 2015-2020 geeft aan langs welke programmalijnen de raad de komende jaren zal werken. In het werkprogramma 2016 worden de onderwerpen beschreven waarover de raad in 2016 zal adviseren.

Bestellen

Meerjarenagenda-2015-2020-en-werkprogramma.pdf (707,57kB)