De heer drs. M.A.G.J. (Michiel) Leenaars - raadslid

Michiel Leenaars is directeur strategie van de stichting NLnet en directeur van de vereniging Internet Society Nederland. Hij is als liason officer verbonden aan het Benelux-kantoor van het World Wide Web Consortium.

Eerder werkte hij in diverse hoedanigheden bij de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), onder meer als coördinator van het nationale onderzoeksprogramma op het gebied van software engineering en als senior beleidsmedewerker op het gebied van supercomputing en gridtechnologie. Hij is actief betrokken geweest bij diverse door de Europese Commissie opgezette initiatieven zoals Startup Europe, en het e-Infrastructure Reflection Group Support Programme (e-IRGSP) waarbinnen wordt gewerkt aan een paneuropese agenda voor e-infrastructuur. Ook maakte hij deel uit van het Strategic Committee van de Europese domeinnaambeheerder EURid.

Hij is bestuurlijk actief binnen diverse maatschappelijke organisaties, onder meer de vereniging OpenDoc Society (vice-voorzitter), de Stichting Accessibility en de stichting Petities.nl.

Specifieke inbreng: informatietechnologie en e-learning.

Website NLnet

Neem contact op met De heer drs. M.A.G.J. (Michiel) Leenaars ›

Met dit formulier verstuurt u een e-mail naar De heer drs. M.A.G.J. (Michiel) Leenaars

Los de volgende rekensom op (bijvoorbeeld: is de som 1 + 3, voer dan 4 in.)

32 - 2 =

Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.