Leden van de raad

De Onderwijsraad bestaat uit tien leden, onder voorzitterschap van Edith Hooge. De leden zijn - op persoonlijke titel - door Z.M. de Koning benoemd. De raad is benoemd voor een periode van vier jaar en is in januari 2019 van start gegaan.

De leden van de raad zijn onafhankelijk en vertegenwoordigen geen belangengroepen. Zij worden benoemd vanwege hun deskundigheid en zijn afkomstig uit verschillende geledingen van de maatschappij.

De samenstelling van de raad over de periode 2019-2022