Leden van de raad

De Onderwijsraad bestaat uit tien leden, onder voorzitterschap van Henriëtte Maassen van den Brink. De leden zijn - op persoonlijke titel - door Z.M. de Koning benoemd. De raad is benoemd voor een periode van vier jaar en is in januari 2015 van start gegaan. Aan de raad zijn tevens drie geassocieerde leden verbonden.

De leden van de raad zijn onafhankelijk en vertegenwoordigen geen belangengroepen. Zij worden benoemd vanwege hun deskundigheid en zijn afkomstig uit verschillende geledingen van de maatschappij (onderwijs, bedrijfsleven, wetenschap, openbaar bestuur, etc).

De samenstelling van de raad over de periode 2015-2018