Medewerkers

De Onderwijsraad wordt inhoudelijk en facilitair ondersteund door het secretariaat.

De directeur van het bureau is tevens secretaris van de raad. Een tiental stafmedewerkers, ieder vanuit zijn of haar deskundigheid, zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning van de raad. De overige medewerkers staan garant voor de facilitaire ondersteuning.