Drs. Rob Schuur

Drs. Rob Schuur

Functie
Vice-voorzitter
Telefoonnummer
070 - 310 00 00
E-mailadres
secretariaat@onderwijsraad.nl

Rob Schuur is voorzitter van het College van bestuur van het regionaal opleidingencentrum Noorderpoort te Groningen.

Hij is zijn carrière begonnen als docent geschiedenis en maatschappijleer aan de Scholengemeenschap Woldendorp, en bekleedde daarna diverse directiefuncties in het onderwijs