Advies van de Onderwijsraad van 23 juni 1965 m.b.t. wettelijke regeling academische ziekenhuizen bij openbare universiteiten

23 juni 1965 | Advies

Het advies betreft zowel de toelichting, als het ontwerp-wetsvoorstel en het ontwerp-besluit m.b.t. regeling academische ziekenhuizen bij openbare universiteiten. Na instemming in zijn algemeenheid volgt een aantal opmerkingen inzake de raad van bestuur, de commissie van overleg, de ziekenhuisdirectie, de eigendom van gebouwen en een korte artikelsgewijze bespreking.