Advies van de Onderwijsraad van 26 mei 1986 m.b.t. concept-beleidsbrief examens

26 mei 1986 | Advies

Het betreft de concept-beleidsbrief m.b.t. de examens in het l.b.o., m.a.v.o., h.a.v.o. en v.w.o., volledig dag-, avond- en dagavondonderwijs. De raad staat positief tegenover het niet voortzetten van het zogenaamde ontkoppelingsbeleid. En van de knelpunten is lesuitval in de niet-examenklassen, die de beleidsbrief tracht op te lossen. Voorts wordt ingegaan op o.a. het schoolonderzoek, het centraal schriftelijk examen, de uitslagregels en het organisatorisch kader voor examens.