Advies van de Onderwijsraad van 7 juli 1986 m.b.t. experimentele studierichting Latijnse taal- en letterkunde Universiteit Amsterdam

7 juli 1986 | Advies

Het advies betreft het verzoek van de Universiteit van Amsterdam tot instelling van een experimentele studierichting Latijnse taal- en letterkunde. Opmerkingen bij het programma zijn: een te gering onderscheid met de studie Griekse en Latijnse taal en cultuur, m.b.t. de continuteit en het feit dat voorkennis van het Latijn niet nodig zou zijn. Inwilliging van het verzoek wordt aanbevolen.