Advies van de Onderwijsraad van 14 september 1988 m.b.t. verzoek om erkenning in het kader van de W.E.O., art. 4 en 5

14 september 1988 | Advies

Er is geen bezwaar tegen inwilliging van het verzoek om erkenning van B.V. Akademie voor secretaressen en receptionisten ASR te Amsterdam in het kader van de W.E.O., art. 4 en 5. De erkenning betreft alleen de opleiding toeristisch medewerker(ster).