Advies van de Onderwijsraad van 19 februari 1988 m.b.t. toepassing art. 18, lid 1, Wet medezeggenschap onderwijs

19 februari 1988 | Advies

De raad adviseert inwilliging van het verzoek om toepassing van artikel 18, lid 1, Wet medezeggenschap onderwijs t.b.v. de school voor speciaal onderwijs "De Drieluik" te Amersfoort.