Advies van de Onderwijsraad van 2 maart 1988 m.b.t. ontwerp-examenregeling algemene beroepsgeorienteerde deeltijdopleidingen

2 maart 1988 | Advies

Instemming met de voorgestelde examenregeling en de in de bijbehorende bijlage opgenomen examenprogramma's inzake de algemene beroepsgeorinteerde deeltijdopleidingen.