Advies van de Onderwijsraad van 23 september 1988 m.b.t. wijziging van de Wvo in verband met herziening van de regels voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

23 september 1988 | Advies

De Onderwijsraad stemt op hoofdlijnen in met het wetsvoorstel, nu rekening is gehouden met zijn advies over het oorspronkelijke ontwerp-wetsvoorstel