Advies van de Onderwijsraad van 27 september 1988 m.b.t. verzoek om erkenning in het kader van de W.E.O., art. 4 en 5

27 september 1988 | Advies

Het advies betreft het verzoek om erkenning van Instituut Praehep/Examenopleiding Hugas, Elgersma, Potgieser te 's-Gravenhage in het kader van de W.E.O., art. 4 en 5. Indien duidelijk is om welke instelling(en) het precies gaat, zou tot erkenning kunnen worden overgegaan, met in achtneming van een aantal opmerkingen.