Advies van de Onderwijsraad van 29 januari 1996 m.b.t. advies richtingvrij en richtingbepalend

29 januari 1996 | Advies

Het 83 pagina's tellende advies "Richtingvrij en richtingbepalend" bevat aanbevelingen m.b.t.de hoofdvragen, waarvan de eerste betreft de haalbaarheid van een systematiek zoals die gold onder de Lager-onderwijswet van 1920 en hoe een implementatie eruit zou kunnen zien en de tweede luidt of kleurverandering van een school mogelijk is als alle vrijheid wordt gegeven t.a.v. identiteitsontwikkeling. Er wordt een uitgebreid historisch overzicht gegeven. De raad is voorstander van een systeem van richtingvrije planning. Wat de tweede vraag betreft stelt hij voor een bepaling in de wet op te nemen m.b.t. de voorschriften die gelden t.a.v. het schoolwerkplan inzake de grondslag van de school.