Een leven lang leren in het bijzonder in de bve-sector

31 maart 1998 | Advies

Diverse maatschappelijke en economische ontwikkelingen leiden ertoe dat onderwijs niet langer een voorbereiding kan bieden voor de gehele beroepsloopbaan. Een systeem van meer permanente opleiding en scholing – een leven lang leren – wordt noodzakelijk. De Onderwijsraad heeft in zijn advies vier typen competenties onderscheiden; hij adviseert op grond daarvan dat naast beroepsprofielgerelateerde competenties ook leer- en loopbaancompetenties in de kwalificatiestructuur voor de bve-sector worden uitgewerkt.

 

 

 

Lees de volledige publicatie ›

Bestellen