Zeker Weten. Leerstandaarden als basis voor toegankelijkheid

6 oktober 1999 | Advies

De raad heeft leerstandaarden ontwikkeld voor een aantal cruciale doelen van het basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs. De standaarden geven precies aan wat leerlingen aan het eind van groep 4 en groep 8 én aan het einde van de basisvorming ten minste moeten beheersen.

6 oktober 1999

Beheersing van taal, rekenen en wiskunde op het minimumniveau is absoluut noodzakelijk om verderop in de schoolloopbaan niet te struikelen. Scholen krijgen met de nieuwe leerstandaarden een concreet handvat aangereikt, waarmee ze leerlingen een betere kans kunnen geven op succes. Zo'n houvast ontbreekt op dit moment.

In de praktijk

De leerstandaarden zijn uitgewerkt in opgaven per leergebied. Als leerlingen die opgaven maken, blijkt hun niveau van beheersing. Er is een minimumniveau dat in ieder geval gehaald moet worden door 90 tot 95 procent van de leerlingen. Voor wie dit niveau niet haalt, is er speciaal onderwijs of praktijkonderwijs. Het niveau ‘voldoende' moet haalbaar zijn voor 70 tot 75 procent van de leerlingen. De raad wil dat leerlingen de opgaven op drie momenten maken: aan het einde van groep vier, aan het eind van groep acht en aan het einde van de basisvorming.

Verplichte minimumstandaard

Belangrijk bij de invoering van leerstandaarden is de uitvoerbaarheid ervan en de haalbaarheid. De raad wil de minimumstandaard verplicht invoeren (als deugdelijkheideis) voor alle basisscholen. Voor de basisvorming moeten de standaarden alleen verplicht worden voor het vmbo. Scholen moeten dan verantwoording afleggen over de resultaten die zij boeken.

Voor de leerstandaard ‘voldoende' hoeft geen verplichting te gelden. Wel moeten scholen kunnen
aantonen dat zij dit niveau voor zoveel mogelijk leerlingen trachten te bereiken. Zij dienen daarover in de schoolgidsen te rapporteren. Aan de inspectie de taak dit te controleren. De gegevens die de inspectie verzamelt, zullen in principe openbaar zijn. Voor publicatie daarvan gelden echter bepaalde voorwaarden.

Invoering van de leerstandaarden mag geen extra belasting voor scholen betekenen. Andere toetsen, zoals de Cito-toets of de toets aan het einde van de basisvorming, moeten zoveel mogelijk geïntegreerd worden in de opgaven voor de leerstandaarden.

Lees de volledige publicatie ›

Bestellen