Aansturing van onderwijskansen

7 juni 2000 | Advies

Scholen en gemeenten verdienen steun bij het bestrijden van onderwijsachterstanden. Volgens de raad zijn de oorzaken van die achterstanden zo divers en complex dat voor de bestrijding daarvan één oplossing niet mogelijk is.

7 juni 2000

Sommige scholen slagen er niet in hun leerlingen de minimumbagage mee te geven die nodig is voor hun verdere schoolloopbaan. Maar er zijn ook achterstandsscholen die het onder bijzonder moeilijke omstandigheden wél heel goed doen. Hun succesvolle aanpak kan echter niet klakkeloos geïmiteerd worden. Daarvoor is het probleem te gecompliceerd.

Zorg voor maatwerk

Als een achterstandsschool onder de norm presteert, moet een visitatiecommissie alle problemen in kaart brengen. De school moet daarna hulp krijgen van een onafhankelijke deskundige om een verbeterplan op maat op te stellen en uit te voeren. Dit plan is wel gebaseerd op succesvoorbeelden van andere scholen. De maatregelen die nodig zijn, moeten passen in de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling tussen school, schoolbestuur, lokale overheid en rijksoverheid.

Bied een brede aanpak

Voor het welslagen van deze aanpak moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo is het essentieel om leerstandaarden in te voeren (die aangeven wat er minimaal geleerd moet worden), als ijkpunt voor de overheid en voor scholen. Daarnaast moeten de leerachterstanden zowel bij allochtone als bij autochtone leerlingen worden bestreden. Verder moet er niet alleen aandacht zijn voor achterstanden in taal, maar ook voor achterstanden op motorisch en sociaal-emotioneel terrein. Het is zaak deze in een vroegtijdig stadium op te sporen, bijvoorbeeld via voorschoolse trajecten.

Tot slot moet het verbeterplan breed van opzet zijn: het pakt niet alleen de pedagogisch-didactische problemen aan, maar ook organisatorische problemen binnen de school. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als het bestuur niet goed functioneert, docenten tekortschieten, of als ouders niet genoeg participeren. Ook is het belangrijk de omgeving van de school erbij te betrekken als die van invloed is op het schoolsucces. Het gaat dan om welzijnsinstanties, de gezondheidszorg en de politie.

Lees de volledige publicatie ›

Bestellen