De rugzak gewogen. Over de bekostiging van WSNS, LGF en de gewichtenregeling basisonderwijs

21 november 2001 | Advies

Op verzoek van de staatssecretaris en de Tweede Kamer adviseert de raad over de vraag of integratie, organisatorisch en financieel, van de beleidsterreinen van Weer Samen naar School, Leerlinggebonden financiering en de gewichtenregeling wenselijk is.

 

 

 

Bestellen