Educatieve infrastructuur

18 juli 2001 | Studie

IVA Tilburg heeft een studie uitgevoerd naar de organisaties die deel uitmaken van de educatieve infrastructuur. Ook het debat over dit onderwerp, toegespitst op de omslag in het denken van aanbod- naar vraagsturing, is onderwerp van deze studie. 

Samengevat zijn de conclusies:
• autonomievergroting van scholen heeft ertoe geleid dat instellingen binnen de educatieve infrastructuur steeds meer vraaggericht werken;
• binnen de huidige educatieve infrastructuur is er weinig samenhang en samenwerking tussen opleiden, ondersteunen en onderzoeken. Scholen moeten deze functies zelf zien te verenigen;
• het aantal grote instellingen in de educatieve infrastructuur groeit;
• de financiële positie van lerarenopleidingen (voortgezet onderwijs) is zorgelijk; en
• binnen de meeste instellingen van de educatieve infrastructuur bestaan drie sturingsmechanismen voor producten en diensten:
    o diensten als reactie op vragen uit de markt;
    o diensten als gevolg van subsidies van de overheid; en 
    o diensten als gevolg van reguliere middelen.

Bestellen