Hógeschool van kennis. Kennisuitwisseling tussen beroepspraktijk en hogescholen

16 juli 2001 | Advies

Samen met de Adviesraad voor het Wetenschaps- en technologiebeleid adviseert de raad over hogescholen en kenniscirculatie.

Bestellen