Inventarisatie van leerlingstromen in het voortgezet onderwijs

1 oktober 2001 | Studie

De raad heeft aan de onderzoekers Kuyper en Van der Werf (GION) verzocht een inventarisatie te maken van de leerlingstromen in het voortgezet onderwijs. 

Bestudeerd werden de aard van de wisselingen, het verloop van de schoolloopbaan van leerlingen en (onderwijsaanbod)factoren die de leerlingstromen beïnvloedden. 

Bestellen