2001

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 • Met ′t oog op onderwijsachterstanden. Studie bij het advies Wat het zwaarst weegt…

  21 november 2001 | Studie

  Deze studie bevat de resultaten van twee onderzoeken. Het eerste is een onderzoek van Mulder (ITS/KNU) Bosker en Glas (OCTO/UT) naar feitelijke achterstanden van risicogroepen. Het tweede is een verkenning naar internationale maatstaven voor het onderwijsachterstandenbeleid door IOO.

  Verder lezen ›

 • Onderwijs in de markt

  9 oktober 2001 | Studie

  In het kader van de verkenning over marktwerking in het onderwijs, vroeg de Onderwijsraad zestien deskundigen om een artikel te schrijven ieder vanuit zijn of haar deskundigheid. De artikelen zijn onder redactie van M. van Dyck gebundeld in deze studie.

  Verder lezen ›

 • Inventarisatie van leerlingstromen in het voortgezet onderwijs

  1 oktober 2001 | Studie

  De raad heeft aan de onderzoekers Kuyper en Van der Werf (GION) verzocht een inventarisatie te maken van de leerlingstromen in het voortgezet onderwijs. 

  Verder lezen ›

 • Educatieve infrastructuur

  18 juli 2001 | Studie

  IVA Tilburg heeft een studie uitgevoerd naar de organisaties die deel uitmaken van de educatieve infrastructuur. Ook het debat over dit onderwerp, toegespitst op de omslag in het denken van aanbod- naar vraagsturing, is onderwerp van deze studie. 

  Verder lezen ›