Onderwijs in de markt

9 oktober 2001 | Studie

In het kader van de verkenning over marktwerking in het onderwijs, vroeg de Onderwijsraad zestien deskundigen om een artikel te schrijven ieder vanuit zijn of haar deskundigheid. De artikelen zijn onder redactie van M. van Dyck gebundeld in deze studie.

Bestellen