Samen naar de Taalschool. Nieuwe moderne vreemde talen in perspectief

6 december 2001 | Advies

Het onderwijs in allochtone levende talen (OALT) kan het beste worden ondergebracht in een buitenschoolse Taalschool, vindt de raad. Zo'n school moet los staan van het onderwijsachterstandenbeleid.

6 december 2001

Gemeenten mogen nu kiezen: OALT volledig richten op verwerving van de moedertaal óf inzetten om kinderen beter Nederlands te leren. De Onderwijsraad pleit ervoor OALT los te koppelen van het achterstandenbeleid en onder te brengen in een Taalschool. Het onderwijs krijgt ook een nieuwe naam: Nieuwe Moderne Vreemde Talen (NMVT). De Taalschool speelt in op de individuele behoefte van mensen aan onderwijs in hun moedertaal, maar moet ook openstaan voor anderen (allochtoon of autochtoon) die deze taal willen leren. Een gezamenlijke taalvoorziening bevordert de maatschappelijke integratie van nieuwe taalgroepen.

Deze vorm van onderwijs uitsluitend bestemmen voor taalverwerving

De raad stelt voor het onderwijs in de Nieuwe Moderne Vreemde Talen uitsluitend te richten op taalverwerving. De eigen taal leren als didactische ondersteuning bij het leren van het Nederlands zou een plek moeten krijgen in het NT2-beleid.

Gezamenlijke financiering

De Taalschool is een buitenschoolse voorziening zijn, vergelijkbaar met de muziekschool, onder directe verantwoordelijkheid van gemeenten. Het rijk, gemeenten, taalgroepen en deelnemers zouden de school gezamenlijk moeten financieren. Alle nieuwe moderne vreemde talen komen in principe in aanmerking, de ‘oude' moderne vreemde talen zoals bijvoorbeeld Engels en Frans uitgezonderd.

Bestellen