WEB: Werk in uitvoering. Een voorlopige evaluatie van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

25 september 2001 | Advies

Op verzoek van de minister van OCenW adviseert de raad over de WEB, die in 1996 is ingevoerd.

Bestellen