Een kwalificatiestructuur voor het onderwijs

10 oktober 2003 | Advies

De raad wil met dit advies een bijdrage leveren aan de discussie over kwaliteitseisen voor onderwijspersoneel en het daarmee samenhangende opleidingenstelsel.

 

 

 

Lees de volledige publicatie ›

Bestellen