Leren in een kennissamenleving

18 februari 2003 | Verkenning

De raad vindt dat de minister meer moet investeren in de verbinding tussen binnen- en buitenschools leren. Op die manier kan Nederland beter aansluiting vinden bij de top van Europa op het gebied van kennis: alle leermogelijkheden moeten worden benut om in de kopgroep te komen! Uitverkocht

18 februari 2003

De school is geen exclusieve leeromgeving meer. Mensen leren ook via andere wegen: bijvoorbeeld op hun werk, via het internet en in samenwerking met anderen. De raad pleit ervoor om de voordelen van beide leeromgevingen te benutten door leren buiten de school sterker te verbinden met leren op school. Zo kunnen we inspringen op de nieuwe behoeften aan kennis en bekwaamheden (competenties) in de huidige kennissamenleving.

Combineer schools en buitenschools leren

In de kennissamenleving zijn persoonlijke, sociale en arbeidsrelevante vaardigheden vereist zoals initiatief nemen en problemen oplossen. Deze competenties kunnen niet allemaal binnen de context van de school worden verworven. Aanvulling van leren op andere plaatsen is noodzakelijk om het competentieniveau van de hele bevolking aanzienlijk te verhogen.

Het slim combineren van schools en buitenschools leren biedt perspectief, stelt de Onderwijsraad. Dat kan op vele manieren: door het opzetten van miniondernemingen in het beroepsonderwijs, het gebruikmaken van educatieve mogelijkheden in musea en het benutten van web-leermogelijkheden. Het kan ook door een brede school te realiseren in een buurt en gastdocenten in te schakelen.

Lees de volledige publicatie ›