Leren in samenspel. Ontwikkelingen en inspiraties

18 februari 2003 | Advies

Dit advies bouwt voort op de verkenning Leren in een kennissamenleving. De raad draagt ideeën aan om de ontwikkeling van nieuwe en bestaande, succesvolle combinaties van leren binnen èn buiten de school te stimuleren en ondersteunen. Voor de opstelling van dit advies heeft de raad gebruik gemaakt van een rapport van de B&A Groep Beleidsonderzoek en Advies en van een studie van het Max Goote Kenniscentrum (dr. Frans de Vijlder).

 

 

 

Bestellen