Www.web-leren.nl

18 februari 2003 | Advies

Mensen leren niet alleen op school, maar ook op hun werk, via het internet en in samenwerking met anderen. Door binnen- en buitenschools leren sterker te verbinden, springen we in op de nieuwe behoeften aan kennis en competenties in de huidige kennissamenleving.

18 februari 2003

Investeren in het leren binnen én buiten school kan het competentieniveau van de gehele bevolking aanzienlijk verhogen. Op die manier kan Nederland beter aansluiting vinden bij de top van Europa op het gebied van kennis.

Zorg voor een adequate ict-infrastructuur

Webleren (ofwel leren ondersteund door internettechnologie) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbinden van schools en buitenschools leren, met name doordat het tijd- en plaatsonafhankelijk is. Het internet verruimt de leermogelijkheden en dat ziet de raad als aantrekkelijk perspectief. Een basisvereiste is wel dat er een adequate ict-infrastructuur is: alle scholen in Nederland dienen een gelijkwaardige, betaalbare toegang tot het internet te hebben.

Vergroot de kennis onder leraren over webleren

Verder is het essentieel dat leraren weten hoe zij webleren kunnen inzetten om een rijkere leeromgeving te creëren. Groepen leraren en schoolmanagers kunnen via ‘communities of practice' hun kennis over webleren delen en uitbouwen. Dit kan zowel op schoolniveau als landelijk. De overheid moet zulke initiatieven en goede praktijkvoorbeelden ervan stimuleren.

Ontwikkel partnerschappen

Verder vindt de raad het belangrijk om partnerschappen en allianties te ontwikkelen tussen bijvoorbeeld uitgeverijen, schoolbesturen, ondernemers en instellingen voor hoger onderwijs. Doelstelling is niet alleen een gezamenlijke producten- en dienstenontwikkeling, maar ook het
delen en ontwikkelen van kennis. Dit laatste met name op het terrein van opleidingsinnovatie met behulp van ict: denk aan nieuwe didactische concepten, implementatiestrategieën, veranderingsmanagement, kostenvraagstukken en technische keuzes.

Scholen kunnen tot slot een bijdrage leveren aan het verrijken van het internet door hun lesmateriaal op het net te zetten. Zo kunnen ook anderen, buiten de school, gebruikmaken van dat materiaal.

Bestellen