Bureaucratisering en schaalfactoren in het onderwijs

26 april 2004 | Studie

Hoe is de besteding van onderwijsmiddelen de afgelopen twintig jaar (procentueel) verdeeld over het primaire en secundaire proces in het onderwijs? Het onderzoek, uitgevoerd door het IOO, toont op macroniveau aan dat er een toename is van secundaire taken, en dus van secundaire budgetten. Dit geldt voor alle onderwijssectoren.

Door de decentralisatie van budgetten naar gemeentes, onderwijsinstellingen, schoolbesturen en onderwijsverzorgende instellingen namen de administratieve en beheerslasten op al deze niveaus toe. Dit leidde niet tot kleinere secundaire budgetten op centraal niveau, integendeel, daar neemt het aantal stelseltaken toe. 

Bestellen