Bruggen bouwen voor leerloopbanen

1 december 2005 | Studie

Hoe zijn de overgangsmomenten tussen opleidingen in verschillende onderwijssoorten en tussen opleidingen en arbeidsmarkt te verbeteren? Welke effecten hebben ‘good practices' (goede praktijkvoorbeelden) op een betere aansluiting? Welke rol spelen ‘doorlopende leerlijnen' hierin? Uit deze studie blijkt dat onder andere persoonlijke contacten tussen instellingen, een systematische aanpak, betrokkenheid van managers en personeel en eenvoudige uitvoerbaarheid van initiatieven de aansluiting bevorderen. Door onduidelijkheid over de betekenis van het concept ‘doorlopende leerlijnen' is het beperkt mogelijk de effecten ervan te meten.

Aanbevelingen uit dit onderzoek, uitgevoerd door het SCO-Kohnstamm Instituut, zijn:
• prikkel onderwijsinstellingen via inspectietoezicht of visitatieprocedures aandacht te hebben voor aansluiting met aangrenzende onderwijssoorten, als onderdeel van de kwaliteitszorg;
• zet netwerken op waarin scholen en instellingen van elkaar kunnen leren; en
• stel een budget beschikbaar voor onderzoek en evaluatie, omdat systematische evaluatie van de effecten van maatregelen nu zelden voorkomt.
 

Bestellen