Kwaliteit en inrichting van de lerarenopleiding

24 november 2005 | Advies

Leraren moeten beschikken over vakkennis. Het is een wezenlijk onderdeel van hun beroep. Maar in de tweedegraads lerarenopleiding en op de pabo is de ruimte voor vakkennis sinds 1980 gestaag verminderd. De raad pleit voor het versterken van de vakcomponent in beide opleidingen.

Lerarenopleidingen moeten meer aandacht besteden aan de vakinhoudelijke eindtermen. Per schoolvak moeten zij expliciet aangeven aan welke vakinhoudelijke eisen afgestudeerde studenten moeten voldoen. De initiatieven die de gezamenlijke tweedegraads lerarenopleidingen en de pabo's op dit vlak hebben genomen, moeten worden doorgezet.

Ontwerp landelijke richtlijnen

De raad wil dat er landelijke richtlijnen komen over de inhoud en de vorm van het eindassessment van de verschillende lerarenopleidingen. Deze richtlijnen moeten bovendien op gezette tijden worden herijkt. De lerarenopleidingen moeten zelf het eindassessment afnemen.

Maak maatwerk van ‘opleiden in de school'

Bij het opleiden in de school bestaat het risico dat er (nog) minder aandacht is voor de vakinhoud dan bij een vierjarige lerarenopleiding. Toch is deze opleidingsvorm een interessant traject voor verschillende doelgroepen, zoals mensen die al in het onderwijs werkzaam zijn, zij-instromers en (reguliere) studenten. De mate waarin aandacht wordt besteed aan de vakinhoudelijke competentie moet per student verschillend zijn. Maatwerk dus!

Een voorwaarde voor succes voor studenten in de schoolgebonden opleidingstrajecten is dat zij voldoende tijd en ruimte krijgen om zich vakkennis eigen te maken. Dit vraagt van zowel de studenten als de school een investering in de opleiding. Overigens kan dit voor sommigen een belemmering zijn om zich via een schoolgebonden opleidingstraject op of om te scholen tot leraar. Anderzijds kan het versterken van vakkennis in alle lerarenopleidingen de aantrekkelijkheid ervan juist vergroten. Een hoger kennisniveau van de leraar leidt waarschijnlijk tot een hogere status en aanzien van het beroep. 

 

 

Lees de volledige publicatie ›