Examinering: draagvlak en toegankelijkheid

13 november 2006 | Advies

Zorg voor toegankelijke en betrouwbare examens in alle onderwijssectoren. Stel de examens open voor deelnemers die denken aan de exameneisen te voldoen, maar het bijbehorende onderwijs niet hebben gevolgd. Waarborg de betrouwbaarheid van de diploma's.

Nederland heeft voor een succesvol draaiende kenniseconomie meer hoger opgeleiden nodig. Een van de manieren om het kennispotentieel onder burgers beter te benutten, is het verbeteren van de examinering in het onderwijs.

Stel de examens voor iedereen open

Geef iedereen die dat wil de kans examen te doen en een diploma te behalen. In het voortgezet onderwijs bestaat al de mogelijkheid examen te doen zonder het bijbehorende programma te hebben gevolgd: het staatsexamen. De raad wil hetzelfde in het middelbaar beroepsonderwijs en in het hoger onderwijs. Voor een vrij toegankelijk examen in het hoger onderwijs is een speciale exameninstelling nodig.

Versterk de betrouwbaarheid van examens

Om de betrouwbaarheid van de examens in het voortgezet onderwijs te versterken zijn verschillende maatregelen nodig. Een daarvan is het omdraaien van de correctievolgorde bij examens in het voortgezet onderwijs. Eerst kijkt een leraar van een andere school het examen na en dan pas de leraar van de eigen school. Verder kan aan het diploma een supplement worden toegevoegd met aanvullende informatie zoals extra gevolgde vakken, elders gehaalde certificaten en verdiende prijzen.

Ook in het middelaar beroepsonderwijs en in het hoger onderwijs is het verstandig externe deskundigen te betrekken bij de examinering. In het hoger onderwijs kunnen enkele vergelijkbare opleidingen gezamenlijk een examen ontwikkelen, zodat studenten dezelfde toetsen afleggen en makkelijker kunnen overstappen binnen de samenwerkende opleidingen.

 

 

Lees de volledige publicatie ›