Het Europese Kwalificatiekader en leren in Nederland

21 december 2006 | Studie

Hoewel onderwijs het terrein is van de Europese lidstaten, oefent Europa er direct en indirect invloed op uit, ook in Nederland. In het advies Europese invloeden in Nederland uit 2004 stelde de Onderwijsraad dat het vooral gaat om niet-dwingende afspraken, ontwikkelingen waar scholen en universiteiten vroeg of laat wel mee te maken krijgen.  

Een voorbeeld daarvan is het Europese Kwalificatiekader (EKK), dat relatief abstract en onbekend is in het onderwijs. Het kader is vooralsnog (bij de verschijning van deze publicatie in 2006) een ontwerpaanbeveling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad van Ministers, maar zal naar alle waarschijnlijkheid in 2007 worden goedgekeurd en in 2009 mogelijk invloed uitoefenen op de lidstaten. Dit document behandelt het ontstaan van het EKK en wat het voor Nederland kan gaan betekenen.

Bestellen