Internationale leerwegen en het internationale baccalaureaat

9 februari 2006 | Advies

Burgers moeten in hun dagelijkse werk en ook in hun privéleven steeds vaker over de grens kijken. In het voortgezet onderwijs moeten meer leerlingen kunnen kiezen voor internationaal onderwijs. Een mooi begin is het openstellen van het internationale baccalaureaat.

Samenwerken en -leven met anderstaligen, een buitenlandse afzetmarkt verkennen, of op de hoogte blijven van trends binnen je vakgebied; steeds vaker moeten we over de grens kijken. Voor alle leerlingen en studenten is internationalisering van belang, of ze nu buiten Nederland de arbeidsmarkt op gaan of hier blijven.

Stel het internationaal baccalaureaat open

De raad zou graag zien dat meer leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen kiezen voor internationaal onderwijs. Op termijn moeten daarvoor internationale doorlopende leerwegen komen in de reguliere programma's. Tot die tijd kan het internationale baccalaureaat worden opengesteld voor leerlingen die zich internationaal willen oriënteren. Tot nu toe is dit programma alleen toegankelijk voor kinderen van ouders met een internationale loopbaan die tijdelijk in Nederland zijn. Het IB kan zo een schakel vormen in een doorlopende internationale leerweg.

Het IB is niet voor iedereen geschikt. De school moet de leerlingen selecteren: het taalniveau Engels én Nederlands moet dusdanig hoog zijn dat het Engelstalige IB verantwoord is en de kennis van het Nederlands gewaarborgd is. Een ander belangrijk selectiecriterium is de ‘internationale context en motivatie' van leerlingen. Ze kunnen bijvoorbeeld (samen met hun ouders) in een gesprek of een schriftelijke opdracht aangeven dat zij een internationale loopbaan nastreven, bijvoorbeeld bij een internationale instelling of een Nederlandse onderneming met ambities in het buitenland. 

Lees de volledige publicatie ›