Oplossingen voor kennisdeficiënties

7 december 2006 | Studie

Dit onderzoek laat zien welke kennistekorten (deficiënties) leerlingen in verschillende onderwijssectoren hebben en wat de instellingen eraan doen om dit probleem aan te pakken (kennisherwaardering). Onderzocht zijn het primair en het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie en het hoger onderwijs.

Uit het onderzoek komen vijf ‘rode draden' naar voren:

  • De aard van de kennisdeficiënties: in alle sectoren vertonen leerlingen deficiënties in de beheersing van de Nederlandse taal en bij rekenen en wiskunde. In enkele sectoren gaat het om generieke vaardigheden en specifieke (beroeps)competenties.
  • De oorzaken van de kennisdeficiënties: deze worden onder andere toegeschreven aan (veranderingen in) het onderwijsaanbod, aansluitingsproblemen tussen de sectoren en de aard van de doelgroepen zelf.
  • Preventieve en curatieve vormen van kennisherwaardering zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen en het volgen van gerichte modules of programma's.
  • Effecten van kennisherwaardering.
  • Signalerende, reparerende en financierende partijen.

Bestellen