Personeelsopbouw en personeelsbeleid in het onderwijs

30 augustus 2006 | Studie

Deze studie, uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek, beschrijft hoe primair en voortgezet onderwijs en de bve-sector met hun personeelsbeleid inspelen op ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt. Ook komt aan bod hoe leraren het personeelsbeleid op de instellingen beoordelen.

Sommige besturen en instellingen zijn proactief en ondernemen zelf of samen met anderen actie voor een goed meerjarig personeelsbeleid. Een tweede (grotere) groep ziet zich minder als probleemeigenaar en neemt een meer afwachtende houding aan.

Bestellen