Versteviging van kennis in het onderwijs

7 december 2006 | Verkenning

Er zijn indicaties dat we niet tevreden mogen zijn met het kennisniveau van leerlingen in het Nederlandse onderwijs. Vooral voor de vakken Nederlands en wiskunde zijn er zorgen. De raad roept alle onderwijsinstellingen op om deze leemten op te sporen en te repareren.

Internationaal doet ons onderwijs voor jongeren tot vijftien jaar goed mee. Toch zijn er indicaties dat we niet tevreden mogen zijn. Leerlingen zouden steeds minder kennis hebben van Nederlands en wiskunde. Dat blijkt uit onderzoek maar ook uit het feit dat hogescholen, universiteiten en regionale opleidingscentra programma's hebben om tekorten te repareren. Er is nauwelijks informatie over het kennisniveau in andere vakken.

Spoor de leemten in kennis op en repareer ze

De raad vraagt de directies en colleges van bestuur van vo-, mbo-, hbo- en wo-instellingen na te gaan waar tekorten in kennis te signaleren zijn. In zulke gevallen zijn acute reparaties nodig, die de minister moet ondersteunen. Verder pleit de raad voor landelijke, structurele peilingen in alle onderwijssectoren.

Stel per leergebied vast wat het basisniveau is

Daarnaast is het belangrijk per vak of leergebied vast te leggen wat het basisniveau voor kennis is. De raad wil het niveau van leerlingen en studenten (extern) laten toetsen, juist omdat de instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting van hun onderwijs. Bij vrijheid in het ‘hoe' hoort ook duidelijkheid over het ‘wat'. Eens in de vijf jaar zou voor elk vak een kern moeten worden bepaald. In het algemeen mogen we een hoger niveau verwachten van leerlingen, studenten en docenten. We kunnen de lat in alle onderwijssectoren hoger leggen dan hij nu (internationaal) ligt.

Geef de inhoud extra aandacht bij onderwijsvernieuwing

Tot slot waarschuwt de raad dat bij onderwijsvernieuwingen de inhoud extra aandacht nodig heeft. Ook de kwaliteit van leraren en hun opleidingen moet omhoog.

De raad verspreidde de verkenning in alle sectoren van het onderwijs en en vroeg ze erop te reageren. De resultaten van die consultatieronde zijn vastgelegd in het advies Versteviging van kennis II (2007). 

 

 

Lees de volledige publicatie ›