Waardering voor het leraarschap

31 augustus 2006 | Advies

Versterk de functie van leraar om een tekort aan beroepskrachten te voorkomen. Maak het vak aantrekkelijker. Niet alleen door meer geld te investeren, maar ook via een kwaliteitsimpuls: een beter loopbaanperspectief en een verhoging van het opleidingsniveau.

Eén van de adviezen uit de een maand eerder gepubliceerde investeringsagenda van de raad is: versterk de functie van leraar. Er worden forse lerarentekorten verwacht, vooral in het voortgezet onderwijs. Naast de tekorten speelt ‘downgrading' een rol: eerstegraads leraren worden steeds meer vervangen door tweedegraads collega's, voor wie weer onderwijsassistenten in de plaats komen. Daarom bracht de raad over het leraarschap apart dit advies uit.

Pas de beloning aan en stimuleer extra scholing

Om het vak aantrekkelijker te maken is niet alleen meer geld nodig. Ook de kwaliteit van het beroep moet omhoog. Er moet een beter loopbaanperspectief komen voor met name academisch opgeleide leraren. De raad wil de arbeidsvoorwaarden verbeteren, maar pleit ook voor de mogelijkheid om bonussen te geven aan leraren die werken in regio's of vakgebieden met de grootste tekorten.

Daarnaast moet het opleidingsniveau van ten minste 10% van de leraren omhoog. Docenten die een speciale masteropleiding volgen of hun werk combineren met promotieonderzoek, krijgen een diplomaopslag. De raad vindt in zijn algemeenheid dat uitblinkende docenten beter beloond moeten worden. Tot slot is een parlementair onderzoek nodig naar de positie van de leraar. De Tweede Kamer kan hiermee het signaal afgeven de problematiek serieus te nemen.