2007

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 

 

 • Doorstroom en talentontwikkeling

  27 november 2007 | Verkenning

  Verbeter de doorstroom in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Zorg ervoor dat leerlingen die door de vroege selectie niet op de goede plek zitten, alsnog van onderwijssoort kunnen veranderen. Geef ze daarvoor voldoende basiskennis mee.

  Verder lezen ›

 • Sturen van vernieuwende onderwijspraktijken

  19 november 2007 | Verkenning

  Scholen mogen zelf beslissen wat ze doen met overheidsgeld voor onderwijsvernieuwing. Ze zetten het meestal in voor verbeteringen die zijn gericht op kennis vergaren. De raad wil dat de minister scholen stimuleert het geld ook te besteden aan hun ‘socialisatiefunctie'.

  Verder lezen ›

 • De maatschappelijke onderneming als rechtsvorm in het onderwijs

  15 oktober 2007 | Advies

  Ouders, leerlingen en personeelsleden zijn betrokken bij het beleid van de school. Dat zou ook moeten gelden voor indirect belanghebbenden zoals leerbedrijven, sportverenigingen, muziekscholen, et cetera. Dat hoeft niet via een aparte rechtsvorm.

  Verder lezen ›

 • Veelzeggende instrumenten van onderwijsbeleid

  11 oktober 2007 | Verkenning

  Het huidige onderwijsbeleid is te versnipperd. Beperk het aantal prioriteiten en stel voor de meest belangrijke zaken meer middelen beschikbaar.

  Verder lezen ›

 • Leraarschap is eigenaarschap

  12 september 2007 | Advies

  De leraar moet weer eigenaar worden van zijn vak. Onderwijsgevenden hebben de laatste jaren op scholen invloed verloren, managers hebben invloed gewonnen. Het is tijd om de twee groepen weer in een positieve relatie tot elkaar te brengen.

  Verder lezen ›

 • Versteviging van kennis in het onderwijs II

  6 september 2007 | Advies

  Het kennisniveau van leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren kan omhoog. De Onderwijsraad vindt dat de minister maatregelen moet nemen om de basiskennis van Nederlands, Engels en wiskunde te verbeteren. Ook scholen en universiteiten moeten in actie komen.

  Verder lezen ›

 • Leerwerklandschappen

  4 september 2007 | Advies

  Combineer leren en werken in ‘leerwerklandschappen'. Dat zijn stedelijke gebieden waarin onderwijs- en bedrijfsgebouwen gezamenlijk worden ontwikkeld. Dat is goed voor de kwaliteit van het onderwijs, voor de innovatiekracht van bedrijven en voor een efficiënt ruimtegebruik.

  Verder lezen ›

 • Kwaliteit belonen in het hoger onderwijs?

  24 juli 2007 | Advies

  Experimenteer met bonussen voor meer kwaliteit in het hoger onderwijs. Op dit moment is bijzondere kwaliteit nog geen factor bij de bekostiging. De raad wil dat de overheid hier ervaring mee opdoet.

  Verder lezen ›

 • De verbindende schoolcultuur

  6 maart 2007 | Advies

  Scholen in Nederland worden ‘zwarter' en ‘witter', en ook het aantal scholen met een gemengde leerlingenpopulatie neemt toe. Onderwijsinstellingen moeten beleid maken voor de omgang met cultureel-etnische verschillen.

  Verder lezen ›

 • Presteren naar vermogen

  1 februari 2007 | Advies

  Ga onderpresteren tegen door maatwerk te leveren in het primair en voortgezet onderwijs. Naar schatting tien procent van het totaal aantal leerlingen kan op alle begaafdheidsniveaus beter presteren dan het nu doet.

  Verder lezen ›