Kwaliteit belonen in het hoger onderwijs?

24 juli 2007 | Advies

Experimenteer met bonussen voor meer kwaliteit in het hoger onderwijs. Op dit moment is bijzondere kwaliteit nog geen factor bij de bekostiging. De raad wil dat de overheid hier ervaring mee opdoet.

Bekostiging is een belangrijke activiteit van de minister. Deze vindt plaats door middel van het beschkbaar stellen van een  lump sum. De minister kan ook middelen beschikbaar stellen voor specifieke doelen. Situatie, doel en maatvoering bepalen hoe ver de minister hierin kan gaan.

Experimenteer met financiële prikkels

Als experiment kan de overheid het hoger onderwijs via de bekostiging aanmoedigen speciale kwaliteit te leveren. Universiteiten en hogescholen krijgen momenteel betaald op basis van het aantal studenten en het aantal verstrekte diploma's. Hun andere prestaties doen voor de financiering niet ter zake. Er wordt alleen nagegaan of opleidingen aan de basiskwaliteit voldoen; bijzondere kwaliteit wordt niet gehonoreerd. De raad vindt dat het huidige bekostigingssysteem universiteiten en hogescholen onvoldoende stimuleert om er een schepje bovenop te doen. Daarom wil de raad op termijn 150 miljoen extra inzetten voor opleidingen die beter presteren dan andere. Bijvoorbeeld omdat ze kwalitatief betere docenten inzetten of omdat hun studenten eindwerkstukken van hoge kwaliteit schrijven.

Houd de beoordeling eenvoudig

De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) zou de opleidingen kunnen beoordelen, parallel aan de reguliere accreditatietrajecten voor de basiskwaliteit. Voorwaarde is wel dat de procedure eenvoudig en weinig bureaucratisch is. Daarom stelt de raad maar twee criteria voor: kwaliteit/opleidingsniveau van docenten én het gerealiseerde afstudeerniveau van de studenten. Aangezien het vooral de bedoeling is ervaring op te doen, moet er een duidelijke procedure komen voor monitoring en evaluatie van de proef. 

 

 

Lees de volledige publicatie ›