Leraarschap is eigenaarschap

12 september 2007 | Advies

De leraar moet weer eigenaar worden van zijn vak. Onderwijsgevenden hebben de laatste jaren op scholen invloed verloren, managers hebben invloed gewonnen. Het is tijd om de twee groepen weer in een positieve relatie tot elkaar te brengen.

De afgelopen jaren is er veel tijd en geld gespendeerd aan goed bestuur, beleid en beheer in het onderwijs. Nu is het tijd de aandacht weer te vestigen op het primaire proces, de leerling en de leraar. Daarmee komt er meer evenwicht in de verhoudingen binnen de school, en dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.

Geef leraren de zeggenschap over hun vak terug

Leraren moeten meer zeggenschap krijgen over het onderwijsproces. Het management is daarmee natuurlijk niet overbodig geworden. Het zorgt voor goede randvoorwaarden in de sfeer van materiaal en financiën - en voor een belangenafweging, door vragen te stellen aan leraren over de grenzen van hun professionele zeggenschap.

Zorg voor kennisuitwisseling, een sterke beroepsvereniging en een eed

Om deze situatie te bereiken wil de raad kennisuitwisseling en samenwerking tussen leraren en managers stimuleren. Dit is niet te regelen in de wet of in een papieren reglement, het vereist praktische initiatieven. Daarom stelt de raad een programma voor met daarin een aantal projecten, uit te voeren onder verantwoordelijkheid van de minister. Een van die projecten bevordert functieroulatie. Een ander betreft het opnemen van stages in de lerarenopleidingen die studenten laten kennismaken met onderwijsmanagement en schoolleiderschap. Verder zou de raad graag zien dat leraren en hun belangenorganisaties zich landelijk organiseren in een ‘Federatie van Beroepsverenigingen in het Onderwijs' en zo een sterkere stem krijgen. De federatie ontwikkelt ook beroepsnormen en houdt een lerarenregister bij. Als kroon op de professionalisering kunnen leraren een eed afleggen, net zoals artsen en advocaten doen. De eed markeert een positie, doet een moreel appel op de beroepsbeoefenaar en bevordert het eigenaarschap. 

 

 

Lees de volledige publicatie ›