Professionalisme versus managerialisme?

12 september 2007 | Studie

Dit essay gaat in op de spanning tussen professionals en managers in het onderwijs. Het behandelt de contradictie van het managerialisme. Na een verkenning van achtergronden, oorzaken en gevolgen van deze contradictie volgt een kritische beschouwing met mogelijke oplossingen ervoor.

Bestellen