Versteviging van kennis in het onderwijs II

6 september 2007 | Advies

Het kennisniveau van leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren kan omhoog. De Onderwijsraad vindt dat de minister maatregelen moet nemen om de basiskennis van Nederlands, Engels en wiskunde te verbeteren. Ook scholen en universiteiten moeten in actie komen.

Internationaal gezien doen onze vijftienjarigen het goed in het onderwijs. Maar er is geen reden tot achteroverleunen, want we doen het minder goed dan enkele jaren geleden. Bovendien zijn de hogescholen en universiteiten ontevreden over het kennisniveau van hun eerstejaars studenten. De hele onderwijssector was in 2007 - door de raad gevraagd naar zijn oordeel - duidelijk: we kunnen én willen de lat best hoger leggen.

Voer leerstandaarden in en verscherp de exameneisen

De raad adviseert de minister leerstandaarden in te voeren voor het primair onderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarmee wordt niet alleen duidelijk wat leerlingen moeten beheersen (de bestaande kerndoelen), maar ook op welke niveaus (de voorgestelde leerstandaarden). Daarnaast moet de minister de eisen voor de havo- en vwo-examens Nederlands, Engels en wiskunde aanscherpen. Leerlingen zouden voor deze vakken geen onvoldoendes meer mogen hebben op hun eindlijst.

Maak een ‘afspraak aanvang hoger onderwijs'

Ook de onderwijssectoren zelf zijn aan zet. De raad wil dat het vwo, de havo, het mbo, het hbo en het wo samen afspreken wat de aanvangsniveaus zijn voor opleidingen in het hoger onderwijs. Deze ‘afspraak aanvang hoger onderwijs' wordt uitgewerkt in toetsen die beschikbaar zijn via internet. Studenten kunnen zelf nagaan of zij over de vereiste basisbagage beschikken en zich, zo nodig, bijscholen.

Verhoog de algemene norm voor het hoger onderwijs

Tot slot kan de algemene norm in het onderwijs omhoog. Een hoger opgeleide moet beschikken over een brede kennisbagage: van een cultuurhistorische canon tot ontwikkelingen in de bètavakken en techniek. Universiteiten, hogescholen en de minister moeten gezamenlijk de verantwoordelijkheid hiervoor op zich nemen. Studenten moeten op hun beurt de ambitie hebben om de studie een wezenlijker deel te laten zijn van hun leven. 

 

 

Lees de volledige publicatie ›