2008

De hoofdpublicaties - adviezen en verkenningen - die de Onderwijsraad uitbrengt vindt u op deze pagina's. Per publicatie is er een detailpagina met uitgebreide informatie en links naar gerelateerde documenten. Daarnaast kunt u door te klikken op 'toon alle publicaties' ook de ondersteunende studies raadplegen.

 

 

 • Ambities voor het jonge kind en voor de basisschool

  19 december 2008 | Advies

  De raad brengt advies uit over het voorstel voor een Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

  Verder lezen ›

 • Kerndoelen en leerstandaarden voor het speciaal onderwijs

  19 december 2008 | Advies

  De raad brengt advies uit over het ontwerp-besluit over kerndoelen in het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC)

  Verder lezen ›

 • Partners in onderwijsopbrengst

  17 december 2008 | Advies

  De onderwijsinspectie constateerde in 2008 dat het onderwijs te weinig ‘opbrengstgericht' is: er is te weinig aandacht voor het verbeteren van cognitieve prestaties. De raad vindt dat het verbeteren hiervan een zaak is van alle betrokkenen: de school, leraren, ouders en leerlingen. Uitverkocht.

  Verder lezen ›

 • Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen

  17 december 2008 | Advies

  Steeds meer maatschappelijke taken komen op het bordje van de school te liggen. Zorg voor veiligheid, het tegengaan van segregatie, het voorkomen van overgewicht maar ook bijvoorbeeld fietsles of het verzorgen van ontbijt. Scholen moeten zelf bepalen welke maatschappelijke taken ze precies op zich nemen.

  Verder lezen ›

 • De bestuurlijke ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs

  29 november 2008 | Advies

  Fusies en schaalvergroting in het onderwijs brengen risico's met zich mee: minder keuzevrijheid voor ouders en leerlingen, en minder maatschappelijk draagvlak van de school. Daarom wil de raad omvangrijke fusies vooraf toetsen op noodzakelijkheid en effectiviteit.

  Verder lezen ›

 • Werkprogramma 2009

  16 september 2008 | Advies

  Verder lezen ›

 • Onderwijs en open leermiddelen

  3 september 2008 | Advies

  Sinds 1980 is veel geld geïnvesteerd in informatie- en communicatietechnologie (ict) voor het onderwijs. Met resultaat. Toch zijn er nog grote verschillen tussen de scholen als het gaat om het gebruik van ict. De raad wil het gebruik van digitale leermiddelen stimuleren.

  Verder lezen ›

 • Een rijk programma voor ieder kind

  3 juli 2008 | Advies

  De pedagogische invalshoek blijft in het debat over kinderopvang te veel onderbelicht, vindt raad. Elk kind in de leeftijd van nul tot twaalf jaar heeft recht op een samenhangend programma van opvang, educatie en opvoeding. Het geeft hem of haar betere ontwikkelingskansen.

  Verder lezen ›

 • Een onafhankelijk College voor examens

  20 juni 2008 | Advies

  De raad brengt een advies uit over het Wetsvoorstel College voor examens.

  Verder lezen ›

 • Vreemde talen in het onderwijs

  19 juni 2008 | Advies

  Nederlanders spreken hun talen minder goed dan zij zelf denken. De Europese ambities om iedere scholier een minimumniveau te laten bereiken in twee vreemde talen, worden in ons land niet gehaald. De raad adviseert om kinderen eerder een vreemde taal te leren.

  Verder lezen ›

 • Richtpunten bij onderwijsagenda's

  29 mei 2008 | Advies

  De raad vergelijkt zes strategische agenda's voor het onderwijs en adviseert erover. Het gaat om agenda's voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs, het afgesloten convenant over het Actieplan Leerkracht en het Actieplan rond Leren en Werken.

  Verder lezen ›

 • Een succesvolle start in het hoger onderwijs

  10 januari 2008 | Advies

  In het hoger onderwijs is uitval (inclusief switchen) in het eerste jaar aanzienlijk: 25% op de universiteiten en 30% op de hogescholen. De raad stelt de minister een aantal maatregelen voor om deze percentages terug te dringen. De belangrijkste: beloon een succesvolle start met een afrondingspremie voor de opleiding na het eerste jaar.

  Verder lezen ›