Kerndoelen en leerstandaarden voor het speciaal onderwijs

19 december 2008 | Advies

De raad brengt advies uit over het ontwerp-besluit over kerndoelen in het speciaal onderwijs (Besluit kerndoelen WEC)

Het Besluit kerndoelen WEC legt vast dat er voor het speciaal primair onderwijs kerndoelen worden geformuleerd. Daarbij is gekozen voor gemeenschappelijke kerndoelen voor een zo groot mogelijke leerlingenpopulatie, in plaats van aparte kerndoelen per cluster onderwijssoorten. Deze kerndoelen zijn nauw afgestemd op die van het primair onderwijs. Slechts voor een kleine groep zeer moeilijk lerende kinderen worden aparte kerndoelen geformuleerd.

De raad is het eens met deze uitgangspunten. Hij maakt daarbij de volgende kanttekeningen:

  • De kerndoelen bieden weinig houvast voor de leraren in het speciaal onderwijs. De kerndoelen dienen te worden geconcretiseerd en de uitwerkingen dienen goed te worden gecommuniceerd met de betrokkenen.
  • De raad is voorstander van leerlingvolgsystemen in het speciaal onderwijs.
  • De raad pleit voor de invoering van referentieniveaus als eetste stap op weg naar leerstandaarden in het speciaal onderwijs.

Lees de volledige publicatie ›