Leermiddelen voor de 21e eeuw

3 september 2008 | Studie

Dit onderzoek van het TNO geeft een overzicht van inzichten en trends in het gebruik van digitale leermiddelen in het onderwijs. Het analyseert ook de rol van de leraar bij de invoering en het gebruik ervan.

De voortschrijdende technische mogelijkheden hebben het onderwijs veel te bieden. Om dit potentieel ten volle te benutten moeten docenten een belangrijke stem krijgen in het vormgeven van het onderwijs met behulp van digitale leermiddelen.

Onderzocht is ook wat de kosten zijn van de ontwikkeling en distributie van digitale leermiddelen. De investeringen in de productie van eerste exemplaren van deze middelen zullen relatief hoog zijn. Daar staan besparingen tegenover vanwege het vrijwel gratis verspreiden van informatie via het intra- of internet.

Bestellen