Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen

17 december 2008 | Advies

Steeds meer maatschappelijke taken komen op het bordje van de school te liggen. Zorg voor veiligheid, het tegengaan van segregatie, het voorkomen van overgewicht maar ook bijvoorbeeld fietsles of het verzorgen van ontbijt. Scholen moeten zelf bepalen welke maatschappelijke taken ze precies op zich nemen.

De afgelopen jaren zijn steeds meer neventaken op het bordje van de school gekomen. De raad vindt dat scholen zich primair moeten richten op hun twee wettelijke taken: kwalificatie (voorbereiden op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt) en socialisatie (voorbereiden op deelname aan de maatschappij). Andere taken zijn altijd aanvullend.

Laat scholen kiezen op basis van hun onderwijsvisie

De school moet zelf bepalen in hoeverre hij die op zich neemt – afhankelijk van de onderwijsvisie, het leerplan en de aanwezige voorzieningen. Om scholen houvast te bieden heeft de raad de schooltypen geordend in drie varianten:

  1. de multifunctionele school: een maximumvariant die naast onderwijs ook ‘diensten’ aanbiedt als ontspanning en opvang;
  2. de ‘sobere’ school: een minimumvariant die zich richt op de wettelijke kwalificerende en socialiserende taken;
  3. de netwerkschool: een tussenvariant die taken op zich neemt en in de uitvoering vooral samenwerking zoekt met anderen. De raad spreekt geen voorkeur uit voor een van deze modellen, maar adviseert de staatssecretaris te vertrouwen op de professionaliteit van scholen en ze vrij te laten in hun keuze.
    Infographic