Onderwijs en open leermiddelen

3 september 2008 | Advies

Sinds 1980 is veel geld geïnvesteerd in informatie- en communicatietechnologie (ict) voor het onderwijs. Met resultaat. Toch zijn er nog grote verschillen tussen de scholen als het gaat om het gebruik van ict. De raad wil het gebruik van digitale leermiddelen stimuleren.

Meer gebruikmaken van ICT is een uitstekende manier om het onderwijs te blijven verbeteren. De schoolboeken worden ‘gratis’: scholen krijgen per leerling een vast bedrag dat ze moeten uitgeven aan lesmiddelen. De raad vindt dit een goed moment om scholen te stimuleren meer gebruik te maken van ict.

Gebruik ‘open’ leermiddelen: vrij toegankelijk en zonder auteursrechten

Scholen moeten vaker digitale leermiddelen inzetten die ook ‘open’ zijn. Dat wil zeggen dat ze vrij toegankelijk zijn via het internet, dat er weinig of geen auteursrechten op rusten, en dat leraren en docenten ze kunnen aanvullen om ze voor hun onderwijsdoelen geschikter te maken. In het hoger onderwijs bestaan al aardig wat voorbeelden van het succesvol gebruik van open digitale leermiddelen. Ze maken het onderwijs aantrekkelijker en het beroep van leraar inhoudelijk interessanter.

Ontwikkel een open doorlopende leergang voor een van de kernvakken

De raad vindt dat de minister scholen en leraren een stimulerend voorbeeld kan geven door een open doorlopende leergang (van drie tot achttien jaar) te laten ontwikkelen voor een van de kernvakken, bijvoorbeeld taal of rekenen. Of scholen deze leergang willen gebruiken kunnen ze zelf beslissen. Maar het voorbeeld is belangrijk: goed voorbeeld doet volgen.