Ervaren deficiënties door havo en mbo-opleidingen in de basisbagage van vmbo'ers

23 april 2009 | Studie

Zowel havo- als mbo-opleidingen constateren tekortkomingen in de bagage van studenten met een vmbo-vooropleiding. Het GION trekt deze conclusie op basis van onder andere een internetenquête.  

81% van de geënquêteerde havo-opleidingen ervaart tekortkomingen bij studenten met een vmbo-vooropleiding. Het gaat daarbij om ontbrekende basisbagage bij rekenen-wiskunde en bij kennis van de Nederlandse en de Engelse taal. Deze opleidingen ondernemen diverse activiteiten om de achterstanden weg te werken en bemerken dat daardoor de prestaties verbeteren. Er zijn echter vrijwel geen havo-opleidingen die aangeven dat de gekozen activiteit gebaseerd is op de al bewezen werking ervan.

Ook onder de geënquêteerde mbo-opleidingen constateert 81% tekortkomingen; het gaat hier om ontbrekende basisbagage bij rekenen-wiskunde en Nederlands. Net als bij de havo-opleidingen ondernemen de mbo-opleidingen activiteiten om de tekorten weg te werken. Ongeveer de helft van de instellingen die dergelijke activiteiten ondernemen, weet niet of de gekozen koers effect heeft.

Ongeveer 6% van de vmbo-afgestudeerden stroomt door naar het havo. Op het gemiddelde cijfer op het centraal schriftelijk examen scoren de uit het vmbo afkomstige leerlingen doorgaans minder goed dan de andere leerlingen. De verschillen zijn echter klein.